Jaký prospěch nám mohou přinést solární panely?

Elektrická energie je dnes pro běžný život nezbytná, neboť ji potřebujeme k vytápění domova, napájení spotřebičů, osvětlení a ohřevu vody. Většinou musíme elektřinou nakupovat od distributora, ale také můžeme právě tuto energii získávat pomocí solárních panelů, což má zároveň pozitivní dopad na náš rozpočet.

Sluneční záření představuje zdarma dostupný zdroj obnovitelné a čisté energie, kterou můžeme získávat pomocí solárních panelů. Tyto panely umožňují přeměnu energie ze slunečního svitu na elektřinu, kterou pak můžeme využívat pro běžné potřeby domácnosti. Při dopadu slunečního světla se vytváří stejnosměrný proud, který ale nemůžeme běžně využívat v domácnosti, neboť potřebujeme střídavý proud. Ten můžeme získat pomocí měničů a následně využít k napájení spotřebičů, osvětlení i solárnímu ohřevu vody. Díky tomuto zdroji energie můžeme snížit množství elektřiny, kterou nakupujeme od dodavatele, a tak šetřit své náklady.

V naší republice může být při využívání solárních panelů drobným problémem střídání ročních období a s tím spojená kolísavá délka slunečního svitu. Proto se doporučuje umístění panelů na střechu směrem na jižní, jihovýchodní nebo jihozápadní stranu, kde svítí slunce nejvíce. Ve slunečných dnech se může stát, že vyrábíme elektřinu nad naši spotřebu, kterou je následně možné odvést do sítě. Výhodnější možností je pořízení solárních baterií, do kterých se nespotřebovaná elektřina uloží a může být využita v dnech s nízkou sluneční aktivitou nebo v noci.

V důsledku probíhající energetické krize je pro většinu majitelů domů důležité hledat způsoby, jak ušetřit náklady a být alespoň částečně soběstační při zajištění elektrické energie. Solární panely šetří naši peněženku i přírodu, protože elektřinu vyrábí bez emisí nebo dalšího hluku. Neruší tak lidi ani zvířata a umožňuje nám být více soběstační a nezávislí na distributorech a dodavatele elektrické energie.