Reklamace zájezdu

Doba dovolených se přiblížila, doslova už je tu. Jenže i zájezd nemusí splnit to, co od něj zákazník očekával.

Cestovní kancelář vždycky ručí za to, že zájezd bude odpovídat uzavřené smlouvě bez ohledu na to, jestli závazky z ní plynoucí zprostředkuje sama či jiný dodavatel služeb v oblasti cestovního ruchu. Úpravu reklamace má na starosti občanský zákoník. Dříve byla lhůta tříměsíční, ale od roku 2014 se to zkrátilo na jeden měsíc. Počítá se to od ukončení zájezdu.

Uplatnění reklamace zájezdu

Cestovní kanceláře velmi často odmítají uznat reklamaci. V tomto případě je vhodné mít nějaký hmatatelný důkazní materiál, například fotografie. Abyste mohli reklamaci uplatnit, je nutné mít všechno tzv. na papíře. Nespoléhejte se jen na ústní domluvu, ta neplatí. K reklamaci může být nápomocný i delegát či delegátka cestovní kanceláře. Toho je dobré upozornit na to, co se člověku nelíbí. Delegát vám také musí vystavit písemný doklad o této stížnosti.Pokud je s vámi a s dotyčnou cestovní kanceláří v místě zájezdu i další člověk či lidé, tak je můžete použít jako svědky. Jestliže ani v této chvíli cestovní kancelář nebude chtít uznat vaši oprávněnou reklamaci, tak už nezbývá než přitvrdit. To znamená obrátit se na právníka a média, obvykle televizi. Právě televize častokrát pomůže.

секс порно хентай . смотреть пикап . частное любительское порно